Skip to main content

Apa makna dasar ekonomi dinamik?

Ini gambar penulis di Pejabat Ketua Menteri dekat George Town. Wanita muda cantik jelita di belakang itu adalah Bos di pejabat. Punya baik Bos ini sampai senantiasa mendorong penulis untuk saling berkenalan dengan rakan wanitanya yang bujang. “Semoga Allah mencurahkan kebahagiaan di  ‘dua dunia’ kepada bos sekeluarga. Amin.” 


Oleh: Zainulfaqar Yaacob 

DEKPOS | Diskusi Ekonomi Politik Sosial 


Wacana Politik | Dewan Undangan Negeri (DUN) Pulau Pinang pada 25 Mei 2017 secara sebulat suara meluluskan Rang Undang-Undang Pinjaman Negeri Pulau Pinang (Bank dan Sumber-Sumber Kewangan Lain) 2017 menjadi enakmen.


Enakmen itu memberi kuasa kepada Kerajaan Negeri hari ini untuk mendapatkan pinjaman modal pelaburan asing dari luar negara, merujuk tawaran China Exim Bank.


Hasrat meminjam dari China ini kerana Kerajaan Negeri memikirkan kesukaran untuk mendapatkan kelulusan agensi persekutuan untuk melaksanakan kerja-kerja penambakan laut di Selatan Pulau, demi membiayai RM47 bilion kos Pelan Induk Pengangkutan (TMP) Pulau Pinang.


Ini namanya dinamik ekonomi. Dasar ekonomi yang dinamik akan mendorong pentadbiran Kerajaan Negeri mewujudkan sesuatu yang tidak wujud di DUN Pulau Pinang, menjadi satu enakmen yang boleh dilaksanakan secara perundangan.


Sebenarnya lebih banyak lagi boleh dilaksanakan oleh sebuah Kerajaan Negeri melalui regulasi undang-undang di DUN, jika pemimpin dinamik ekonomi.


Buat masa ini, memanglah Kerajaan Negeri mempunyai kekangan perundangan untuk menubuhkan Penang Own State Bank kerana tiada enakmen digubal di DUN.


Namun rang undang-undang berkaitan Penang Own State Bank ini boleh dibentangkan lalu diluluskan di DUN kemudian, jika Kerajaan Negeri mula memikirkan peri penting melaksanakan industrialization capitalism atau pemodalan besar-besaran kerajaan dalam projek pembinaan infrastruktur pengangkutan dan perumahan awam.


Ini lah dinamik ekonomi, bagaimana Kerajaan Negeri memaksimumkan ‘kuasa’ Penang Own State Bank yang 100 peratus milik Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC), ketika Kerajaan Negeri telah sedia menghadapi semua kekangan daripada aspek kewangan perundangan.


Teringat saya pada kata-kata seorang kapitalis industri dinamik bernama Henry Ford, "It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe.


Penting tak dasar ekonomi dinamik? - 30 Okt. 2017