Puasa umat terdahulu dan Islam....

Firman Allah yang bermaksud:
"Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa."
[Surah al-Baqarah: 183]
Sebelum kita lihat apakah tafsiran ulamak mengenai maksud "na min qablikum", kita tinjau dulu amalan puasa dalam semua agama samawi (agama langit) dan ardhi (agama bumi/budaya).

India
Penganut Hindu berpuasa setengah bulan dan berbuka pada bulan mengambang, dan berhenti amalan ritual ini apabila ternampak anak bulan.

Berpuasa selama 14 hari tanpa makan dan minum, melainkan diselang-seli dengan minuman sahaja.

Tujuannya, untuk membebaskan diri dari kesiksaan penguasaan roh jahat (tanasukh), untuk mencapai nirvana.

China & Jepun
Amalan berpuasa turut diamalkan apabila Buddha menjadi agamawa rasmi China pada era Maharaja Fu Ti (58-71M), manakala di Jelun pada kurun ke-6M.

Parsi
Parsi sejak abad ke-14S.M. dikatakan menerima pengaruh kebudayaan agama Hindu Lama, kemudiannya menerima pengaruh agama Yahudi pada abad ke-5 S.M.
- Berpuasa selama 7 hari pada tiap bulan.
- Berpuasa selama 2 hari berturut-turut tanpa berbuka apabila bulan purnama.
- Berpuasa selama 2 hari berturut-turut tanpa berbuka apabila terbit anak bulan.
- Berpuasa selama 2 hari apabila bulan perpindah kepada garisan jaddi.
- Berpuasa pula selama 30 hari dan berbuka pada ketika matahari jatuh apabila ia berpindah pada garisan dalwu.
- Berpuasa pada hari Ahad dan Isnin kerana memberi penghormatan kepada matahari dan bulan

Mesir Purba
Puasa dua hari berturut-turut tanpa makan kecuali air selama 42 hari, ada kalannya puasa selama 4 hari apabila berdepan malapetaka seperti banjir dll.

Greek dan Rom
Berpuasa 10 hari sebelum peperangan untuk memohon kemenangan. Tukang tilik perempuan khususnya berpuasa selama tiga hari berserta upacara ritual lain untuk kesempurnaan tilikannya, serta menerima upah daripada rakyat.

Yahudi
Bangsa Yahudi adalah pengikut syari`at Musa. Sebelum menerima kitab Taurat, Musa AS. berpuasa selama 40 hari di Saina'. 

Tetapi, orang-orang Yahudi menganggapnya sebagai puasa khusus Nabi Musa. Ulamak Tafsir mengatakan bahawa Musa berpuasa 40 hari ini tanpa diselangi sama sekali dengan berbuka.
Bagi orang-orang Yahudi, mereka berpuasa sehari sahaja, sebagai puasa wajib, iaitu pada hari ghufran (pengampunan). 

Mereka mendakwa hanya itu sahaja puasa wajib yang dikenakan ke atas mereka. Puasa-puasa lain adalah puasa sunat yang dilakukan beberapa kali yang tidak tersusun. 

Nasrani
Seperti Yahudi, mereka adalah Ahl al-Kitab. Kemudiannya terpecah kepada 3 mazhab, Katholik, Orthodoks dan Protesten.

Katholik: berpuasa mulai pertengahan malam sampai pertengahan siang, diwajib dari usia 15-60 tahun (wanita 55 tahun). Mereka berpuasa selama 40 hari, iaitu pada Hari Puasa Besar sahaja

Orthodoks: Puasa Besar selama 50 hari dan berakhir pada Hari Kiamat. Mereka juga berpuasa 40 hari pada Hari Kelahiran, (iaitu pada 25 November - 6 Januari). Mereka juka berpuasa pada Rabu & Jumaat, serta 15 hari untuk Mariam.

Prostentan: Puasa ikut keselesaan masing-masing, kerana tiada nas dalam Injil.

Zaman Pra Islam di Arab
Sebelum kedatangan Islam, negara itu sudahpun mengenali agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS., agama Ahl Al-Kitab (Yahudi dan Nasrani), Brahma, Sabi'ah, agama berhala, Majusi, penyembahahan cakrawala dan jembalang. 

Dengan itu amalan puasa merupakan sesuatu yang tidak asing di kalangan mereka. 

Sekurang-kurangnya mereka akan terpengaruh dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup bersama-sama mereka di Semenanjung mereka.

Disebutkan bahawa orang-orang Arab Quraish, khasnya Quraish Makkah, berpuasa pada hari `Asyura' sebagai penebus dosa mereka pada masa Jahiliah. 

Ada pendapat lain yang mengatakan bahawa puasa `Ashura' itu adalah mengambil sempena hari dipasang kelambu pada Ka`bah. Mereka berpuasa pada 10hb. Muharram. 

 Puasa ini sama seperti puasa orang-orang Yahudi yang juga dinamakan sebagai puasa hari `Asyura' atau puasa hari Pengampunan.

Selain dari itu, orang-orang Arab yang berada di bawah pengaruh orang-orang Nasrani, ada di antara mereka yang mengamalkan amalan puasa fardu selama 30 hari yang kemudiannya bertukar menjadi 50 hari pada waktu yang tertentu setiap tahun.

Zaman Islam:
Dalam Islam, puasa terbahagi kepada tiga:

1. Puasa Ramadan.
2. Puasa Khas, seperti puasa nazar dan kaffarah.
3. Puasa Sunat.

Dari segi pusingannya pula, puasa terbahagi kepada dua peringkat, peringkat sebelum Ramadan dan kemudian hanya puasa Ramadan.
Puasa `Ashura': Ia menunjukkan kaitan di antara Nabi Muhammad SAW. dengan umat-umat sebelumnya dalam ketaatan kepada Allah.


Puasa Ramadan:

Puasa Ramadan difarjukan pada 2hb. Sya`ban, tehun ke 2H. menerusi 4 ayat dari surah Al-Baqarah, iaitu ayat-ayat 183-187. Ayat-ayat ini tidak diturunkan serentak, malah ia diturunkan satu demi satu yang dipisahkan dengan jarak masa yang tertentu.

Keempat-empat ayat tersebut telah memberi penjelasan terperinci tentang masa, cara dan apa-apa tegahan semasa berpuasa. 

Ia tidak membiarkan baginda menjelaskannya, tidak seperti ibadat-ibadat lain yang memerlukan Hadis Amali dari baginda yang menjelaskan cara perlaksanaannya dengan betul.

Sebagai contohnya, ayat pertama menunjukkan hukum melakukan puasa yang difardukan ke atas orang-orang Islam, ia juga ke atas umat-umat lampau.


PENDAPAT FIQH MENGENAI 

Dalam mentafsirkan maksud: "orang-orang sebelum kamu", kita dapati ulamak telah berbeza pendapat, antaranya:

Ada yang mengatakan bahawa ia bermaksud: orang-orang Nasrani sahaja.

Ada pendapat mengatakan, mereka adalah Ahl al-Kitab (iaitu orang Nasrani dan Yahudi).

Ada pendapat lain mengatakan bahawa ia bermaksud seluruh umat terdahulu yang menjadikan puasa sebagai amalan dalam kehidupan mereka sama ada kerana tuntutan keagamaan, kemasyarakatan atau kerana menolak sesuatu bencana dan sebagainya. - syar'un ma qablana

Comments

Disqus