Burhani, Bayani & Irfani

Menurut Muhammad 'Abid Al-Jabiri bahawa dari sudut kerangka pemikiran Islam, didapati wujud tiga aliran dalam sejarah intelektual Islam. Mereka adalah seperti berikut:

Pertama, Aliran Burhani
Iaitu pemikiran falsafah yang jelas-jelas lebih menekankan pada penggunaan akal dan rasional dengan disertakan bukti-bukti yang nyata.

Kedua, Aliran Bayani
Iaitu, pemikiran kalam atau tauhid yang lebih menekankan pada teks-teks naqliah (nas al-Quran dan as-Sunnah) dengan sedikit unsur aqliah (akal).

Ketiga, Aliran Irfani.
Iaitu, pemikiran tasawwuf yang lebih menekankan pada penggunaan rasa dan dzauq dengan bukti-bukti yang sulit dipertanggungjawabkan secara nyata.

___________
Sumber: Facebook Ustaz Wan Ji at-Ta'addudi

Comments

Disqus